Vår bakgrund

Tubbin Bygg & Trädgård har funnits sedan 2004 (AB bildades 2008). Med hjälp av ett stort nätverk av samarbetspartners inom alla hantverksyrken kan vi erbjuda totalentreprenad och åta oss större uppdrag såsom husbyggen från scratch eller nyanläggning av trädgård.

VD Carl-Gustaf Tubbin har en bakgrund som maskintekniker i flottan (11 år på ubåt!) med utbildningar inom både el, vvs, brand, maskin mm. Under 6 år arbetade han som lager- och logistikchef på Tubbin & Melander/Haugen-Gruppen med ansvar för både personal, varor och lokaler. Van projektledare/chef med stor erfarenhet av praktiskt arbete sedan unga år med morfars intresse för framförallt trädgård och växter som stor inspirationskälla.

Vi är verksamma i Norrköping, Östergötland, men åtar oss även arbeten på annan ort.